Om Midtcon

Ideen bag Midtcon opstod da 2 brætspils nørder Niels Haarh og Tommy Nielsen, en aften sad under deres ugentlige x-wing spil.

Den første ide var at lave et event som var til fordel for kræftforskning og kræftens bekæmpelse. Derfor blev Fantasy Flight Games (FFG) kontaktet men her mødte vi ikke andet end modstand.
Derefter blev ideen at lave et regional i x-wing og hele eventet var først og fremmest tiltænkt star wars universet.
I efteråret 2017 afholdte man det første møde med Østfjendshallen omkring arrangementet og bookede dermed datoen ind med det samme til året efter.

Efterfølgende indgik folkene bag Midtcon et samarbejde med Mønsted IF omkring arrangementet.
Under en udarbejdelse af den første halplan blev vi opmærksomme på at et regional ikke ville fylde hallen på nogen måder, ej heller hvis vi fyldte alle de star wars spil på vi kunne komme i tanke om.
Derfor udvidede vi arrangementet til at tælle de 6 spil som der i dag er på programmet.

Ved fælles hjælp lykkedes det at få sponsorer til arrangementet og dermed løfte det til et helt nyt niveau.
Således blev der i foråret 2018 indgået samarbejde med Valkyrie Games, hvor vi her fandt vi sammen med Arnold Busk, en fantastisk samarbejdspartner som brændte lige så meget for arrangementet som vi selv gjorde.
Gennem Arnold Busk fik vi ligeledes en sponsor i den danske spil distributør Enigma som ligeledes kommer og laver demo af deres spil.

Det har været en vigtig ting i overvejelsen omkring stedet hvor det skulle afholdes, at der skulle være billige overnatningsmuligheder samt mulighed for forplejning.
Derfor var Østfjendshallen et oplagt sted, da der først og fremmest kunne indgås samarbejde med idrætsforeningen, og fordi cafeteriet var i stand til at håndtere en masse mennesker der skulle bespises.

Ideen om en buffet kom sig af at vi som brætspillere selv ved hvor irriterende det er efter man har spillet en hel dag, at skulle ud på ukendt grund og finde noget at spise.
Samtidig ønskede vi at lave et arrangement hvor man ikke spredtes for alle vinde efter den første dag.

Tanken og ideen bag tabletop games er jo netop, ud over konkurrencen, det sociale aspekt bagefter hvor der kan være tid til at sætte sig ned og hygge, snakke om dagens spil og meget meget mere.

Da formålet med Midtcon ikke kun har været at få nørder fra nær og fjern til at komme og spille men måske også få vagt nyes interesse, har vi hos Midtcon valgt at indføre et gæstespil.
Gæstespillet er et simpelt spil der kan spilles af alle og formålet er, dels at lave en konkurrence i dette spil, men også at få folk til at snuse til den del der er mere nørdet inden for brætspil.
Ideen og tanken bag midtcon har altid været at arrangementet skulle være 100% nonprofit, og alle man arbejder på frivillig plan med alt hvad der laves for arrangementet.

Naturligvis vil du få noget for dit deltagelses gebyr, og langt størstedelen af vore indtægter går da også til præmier. Men der er også nød til at være et lille overskud.
Hele overskuddet er øremærket til Mønsted IF som i efteråret 2018 ønsker at lave et hygge hold med brætspil.
Du er dermed ved din deltagelse ved Midtcon, med til at fostre nye brætspillere og give dem en god start på deres nye hobby.

Et event som dette kan umuligt komme op at stå med kun 2 mand og derfor er der også en masse mennesker der skal takkes for deres kæmpe og ikke mindst frivillige indsats.
En kæmpe tak skal lyde til følgende:

Dennis Rasmussen, som har bygget hjemmesiden og sørger for at vedligeholde, opdatere og smide ny info på løbende.

Jesper Teddy Lønstrup Nielsen, som er vores video mand. Han er den som har stået for alle vore reklame videoer og har brugt flere hundrede timer på dette projekt.

Kristian Rune Knudsen. Uden ham ville der næppe være en turnering i tabletop games, da han er vores terræn bygger fra RuneCraft og helt gratis har stillet terrænet til rådighed.

Patricia Pharao skylder vi også en speciel tak da hun uden at tøve, tog opgaven at designe og lave de unikke pokaler til eventet, og kun tager betaling for de materialer der skulle bruges til dem

En stor tak skal der også lyde til alle de officials der har valgt at takke ja til opgaven ved dette event. Uden jeres hjælp og jeres støtte ville det være en umulig opgave at afholde en sådan kongres.

Ud over de før nævnte, skal der også lyde en stor tak til drengene bag ESM for at have indvilget i at lave livestream fra hele eventet.
Uden jer ville det ikke have været muligt at streame ud til resten af verden og gøre opmærksom på dette event.

Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til alle vore sponsorer som der findes links til forskellige steder på siden.
Uden sponsorerne ville det ikke være muligt og have den præmiepulje som der er tale om her.

Mønsted IF som med frivillig arbejdskraft og hjælpere er med til at gøre alt dette muligt.

Vi byder dig velkommen til Midtcon hvad enten du kommer som spiller eller som besøgend.
Der er fri entre for besøgende til arrangementet i Midcons hyggeområde, hvor der er demo af spil, lidt godt til ganen og meget meget mere.